page-title-ayat.png

کمک هزینه آموزش

کمک هزینه آموزش

آموزش
موسسه در این بخش بر ادامه ی تحصیل حامی خواهان به طور غیرمستقیم نظارت و تاکید می نماید. اعضای گروه آموزش، در پایان هر ترم با دریافت کارنامه ازحامی خواهان بر پیشرفت تحصیلی آنها نظارت می نمایند و در صورت نیاز اقدامات لازم از قبیل تهیه و ارسال کتاب های آموزشی، هماهنگی معلم خصوصی و پرداخت حق التدریس را به عمل می آورند. همچنین برای مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم از همکاری داوطلبین دانشجو به عنوان حامی-پشتیبان بهره میگیرند.

از کلاس نهم، گروه آموزش برای دانش آموزان، مشاوره تعیین رشته ترتیب می دهد. از دیگر اقدامات، برای معدل های ممتاز در پایان سال، اهدای جوایز جهت تشویق دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

لازم به توضیح است هدایت تحصیلی دانش آموزان در مقطع نهم دبیرستان با تاکید بر انتخاب رشته های فنی و حرفه ای و یا کاردانش برای افراد واجد شرایط این نوع رشته ها انجام می پذیرد تا بتوانند به زودی ممکن و با کسب مهارتی خاص به اشتغال دست یابند.

اشتراک مطلب: