page-title-ayat.png

سفرهای زیارتی و سیاحتی

اجرای طرح زیارت

تصمیم داریم تا با مهر شما خوبان و همراهان و حامیان عزیز رویای مادران و کودکان یتیم بیشتری را به واقعیت تبدیل کنیم و مُهر زیارت را بر دفتر دلهایشان بزنیم و کاروان زیارت بزرگتری را به اماکن مقدس زیارتی روانه کنیم .
با امید به این که خیّرین محترم با کمک به اجرای هرچه مطلوب تر این برنامه ها ، نگاه های مشتاق را اجابت نمایند .

اشتراک مطلب: