page-title-ayat.png

چگونه به یک موسسه خیریه اعتماد کنیم؟

تعریف خیریه و چگونه به موسسه خیریه میشود اعتماد کرد؟

موسسه خیریه چیست؟

از آنجا که از نامش پیداست به موسسه و سازمانی گفته میشود که نفع وخیر خلق در اون باشد. موسسه خیریه یک نهاد مردمی و غیرانتفاعی و با مشارکت های مردمی در جهت رفع نیازها در زمینه های مختلف اعم از معیشت، بهداشت و درمان، آموزش و غیره به اقشار ضعیف و آسیب پذیر همچون افراد فاقد سرپرست، بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، معلولین، معتادین و مواردی از این قبیل رسیدگی میکند. البته هر موسسه خیریه ای در چارچوب وظایف تعیین شده فعالیت میکند. "خيريه حاميان ايتام مهر امام رضا" در کنار وظایف و مسئولیت های خودش بصورت خیلی جدی امور بیمه ایتام را در سراسر کشور اجرا کرده و با چنین تدبیری نه تنها به فکر معیشت بلکه آینده کودکان تحت پوشش خود را مدنظر داشته و شرایطی جهت مرتفع شدن آینده ایشان فراهم نموده است.

موضوع از این قرار هست که وقتی شما قصد و نیتت کمک و خیر رساندن به خلق باشد آن هم با مشارکت مردم و کمک های نقدی و غیرنقدی چه بسا باید تمامی اقدامات شفاف سازی شود. با ذکر این مورد که "خيريه حاميان ايتام مهر امام رضا" یک موسسه خصوصی با دارا بودن تمامی شرایط قانونی است در ادامه متوجه میشویم چگونه از قانونی بودن این موسسه اطمینان حاصل کنیم.

چطور متوجه بشیم یک موسسه خیریه قانونی است؟

"خيريه حاميان ايتام مهر امام رضا" روند و مراحل ثبت و قانونی شدن را طی کرده و برای این مهم داشتن شرایطی خاص مدنظر خواهد بود، از این رو تمامی فعالیت های موسسه خیریه که روند ثبت و قانونی شدن را گذرانده از سوی مراجع قانونی مدنظر قرار گرفته و دائماً مورد بررسی قرار میگیرد، بنابراین داشتن شماره ثبت و شناسه ملی برای هر موسسه خیریه قانونی لازم و اجباری است. حالا این شماره ثبت و شناسه ملی چی هستن؟ پس از اتمام کارهای مربوط به ثبت موسسه، اداره ثبت شرکتها یک شماره ثبت به موسسه تخصیص می دهد. این شماره دارای اهمیت بسیاری است. موسسه از این پس با این شماره شناخته می شود. لیکن ممکن است نمونه ای شبیه به این شماره در کشور وجود داشته باشد. به همین دلیل، سازمان املاک و اسناد کشور شماره ی دیگری به نام شناسه ملی به افراد حقوقی اختصاص می دهد. این شناسه یازده رقمی است که تنها منحصر به یک شرکت است. لذا، از مهم ترین موارد در شناسایی و استعلام وجود یا عدم وجود یک شرکت محسوب می شود.

چطور مطمئن بشم به یک موسسه خیریه قابل اعتماد کمک میکنم؟

وارد سامانه استعلام شناسه ملی به آدرس /https://ilenc.ssaa.ir می شوید و اکنون سه راه جهت مطمئن شدن از قانونی بودن و فعال بودن موسسه پیش رو دارید:

گزینه اول: شناسه ملی شخصیت حقوقی

  شناسه ملی "خيريه حاميان ايتام مهر امام رضا" که یک شناسه 11 رقمی می باشد را وارد می کنید 14008443571

گزینه دوم: شماره ثبت شخصیت

  شماره ثبت "خيريه حاميان ايتام مهر امام رضا" که یک شماره 5 رقمی می باشد را وارد می کنید 47610

  به علت آنکه ممکن است شماره ثبت چندین شرکت یا موسسه ثبت شده در کشور یکسان باشند این روش بهترین گزینه نمی باشد.

گزینه سوم: نام شخصیت

  که با ورود عبارت "خيريه حاميان ايتام مهر امام رضا" نتیجه استعلام برای شما به نمایش در خواهد آمد.

توجه : وارد کردن تصوير امنيتی در هربار استعلام الزامی است.

 

در آخر دست تمامی حامیان بزرگوار و گران قدر که در این سال ها به موسسه خیریه خودشان اعتماد داشته و همواره دلهای زیادی را شاد نمودند به گرمی می فشاریم و در این راه که تماما خدمت به خلق است حضورشان را دائما حس کرده و از خداوند متعال برایشان سلامتی و عمری طولانی طلب میکنیم امید است با حمایت شما عزیزان تمام اقشار ضعیف کشور عزیزمان ایران از حداقل های زندگی برخوردار باشند.

راهنمای تصویری هر سه روش بصورت زیر آمده است:

 

1.استعلام با وارد کردن شناسه ملی

2.استعلام با وارد کردن شماره ثبت

*توضیح اینکه در این روش استعلام، بعلت تکراری بودن شماره ثبت بعضی شرکتها گاهاً چندین شرکت در نتیجه جستجو ظاهر میشوند

3.استعلام با وارد کردن نام موسسه

اشتراک مطلب: