page-title-ayat.png

حامی کیست؟

حامی کیست؟

حامی در موسسه چه مفهومی دارد؟
فردی که حمایت مادی ومعنوی از یک یا چند کودک یا نوجوان یتیم و نیازمند کشورمان را به صورت مستمر و دائمی به عهده می گیرد حامی  خوانده می شود.

چند نوع  حامی  در موسسه تعریف شده است؟
الف- حامی خاص: شما کودکی خاص را با پرداخت یک مقرری معین تحت قرار می دهید.
ب- حامی عام: شما هر مبلغی که تمایل دارید ودر هر زمانی که مایل هستید به حساب موسسه واریز می نمائید این مبالغ تمام  صرف هزینه های جانبی کودکان یتیم خواهد شد.
ج- حامی معنوی: شما وقت یا تخصص خود را در اختیار موسسه ودر جهت یاری رسانی به کودکان تحت حمایت قرار می دهید .
د- حامی بیمه: شما می توانید کودکی را با پرداخت مبلغی ماهیانه بیمه عمر  ویا بیمه ی آموزش  نمایند.
ح- حامی موسسه: شما می توانید با هر مبلغی موسسه را برای هزینه های جاری و اداری یاری نمایید تا موسسه بتواند به حمایت خود از هزارها کودک یتیم  ونیازمند ادامه دهد.
و- حامی ناشناس: بعضی از همراهان مایل هستند بصورت ناشناس موسسه را یاری نمایند . واریزی آنها به اطلاع موسسه نمی رسد . اما کلیه این وجوه برای کودکان تحت حمایت هزینه می شود.

 حامی  شدن من در موسسه چه موقعی حتمی می شود؟
پس از تکمیل فرم مربوط به حامی، شما در لیست انتظار یکی از فرزندان موسسه با توجه به شرایطی که اعلام نمودید ، قرار خواهید گرفت لذا به محض اختصاص حامی خواه  و واریز وجه شناسنامه ی او که در حامیان تکمیل شده برایتان ارسال و یا ایمیل خواهد شد. واز آن زمان شما  یاور  موسسه خیریه یاوران ایتام خواهید بود.

 کمک های حامی  چگونه به دست  حامی خواه  می رسد؟
زمانیکه شما به عنوان یاور فرم مخصوص را تکمیل می نمائید و چگونگی واریز مبلغ مورد نظر خودرا اعلام وبه انجام می رسانید ، مبلغ واریز شده بصورت کامل و بدون هیچ گونه برداشتی از طرف موسسه ، هر دو ماه یکبار (آخر  ماه های زوج) به حساب حامی خواه  {کودک تحت حمایت شما} واریز می شود.

آیا  من  تنها حامی  او هستم ؟
پاسخ: شما می توانید در سال جاری با پرداخت ماهیانه حداقل 150/000 تومان یاور  یک کودک یا نوجوان در موسسه باشید ، اما اگر قادر به پرداخت مبلغ کمتری هستید نیز می توانید به عنوان یاور تامینی  در کنار یاور  دیگری قرار گیرید. که درنهایت مبلغ فوق به دست حامی خواه  شما برسد.

اشتراک مطلب: