page-title-ayat.png

نحوه پذیرش ایتام

نحوه پذیرش ایتام

موسسه یاوران با هدف یاری رسانی به کودکان یتیم بی بضاعت شکل گرفته است.

شرایط پذیرش کودک ابتدا شامل موارد ذیل می باشد:

  • سن کودک در زمان شروع حمایت باید زیر 14 سال باشد.
  • مادر ازدواج نکرده باشد.
  • عدم تمکن مالی

با گذر از مرحله اول، با یاری خداوند رحمان موسسه خیریه مهر امام رضا توانسته با افرادی مطمئن، دلسوز و متعهد در بسیاری از نقاط کشور با عناوین رابط، داوطلب، خیر و... ارتباط  برقرار نماید. این افراد در مناطق محروم کشور به شناسایی خانواده هایی می پردازند که پدر و نان آور خود را از دست داده و محل در آمدی برای گذران زندگی خود ندارند. این کودکان از طرف آنها شناسایی و مدارک لازم تهیه و پرونده ای برای آنان در موسسه تشکیل می گردد تا در لیست انتظار اختصاص "یاور" قرار گیرند.

لازم به ذکر است تشکیل پرونده  پس از "بازدید اول" و تائید مدارک، نهایی  می شود.

اشتراک مطلب: