page-title-ayat.png

خدمات ثابت سالیانه

خدمات ثابت سالیانه

از جمله خدمات ثابت موسسه در هر سال به شرح ذیل می باشد:

  •     عیدی سال نو برای یاورخواهان
  •     ارزاق ماه مبارک رمصان:

 -تهیه ی بسته های مواد غذایی برای هر خانوار
 -برگزاری هر گونه افطاری از طرف شما برای خانواده های ایتام تحت پوشش در شهر های مختلف ایران

  •     تهیه لوازم التحریر برای آغاز ماه مهر

 

اشتراک مطلب: