page-title-ayat.png

کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

درمان
چنانچه حامی خواه، درگیر بیماری های سخت و خارج از توان خانواده گردد، پزشکان خَیّر و مورد تایید موسسه آماده ارائه خدمات رایگان می باشند و مشکلات بیماری این افراد را مورد پیگیری قرار می دهند.

همچنین افراد تحت پوشش، نسخه و مدارک پزشکی خود را به موسسه ارائه می دهند، موسسه نیز با بررسی مدارک ایشان نسبت به پرداخت کامل یا بخشی از مبلغ پرداخت شده، آنها را یاری می نماید.

 

اشتراک مطلب: